00. Μεγέθη συνδυασμοί.

00. Μεγέθη συνδυασμοί.

Sku: PG3134BR-1

Τα διάφορα μεγέθη των σκελετών και κάποιοι συνδυασμοί που μπορεί να γίνουν.